Top Hosting .com in Peru

Top Peru located servers who host Commercial (.com) domains.
Click on an IP address to see the exact .com domains hosted there

Nr IP Hosted domains Country Provider Percent
1 161.132.7.15 7 Peru
rcp.net.pe
4.0 %
2 190.81.48.2 7 Peru
coopsol.co
m
4.0 %
3 200.48.36.151 5 Peru
2.9 %
4 200.31.110.166 4 Peru
qnet.com.p
e
2.3 %
5 200.48.17.49 4 Peru
lbel.com
2.3 %
6 190.81.33.181 3 Peru
1.7 %
7 200.48.36.154 2 Peru
terra.com.
pe
1.2 %
8 200.4.192.137 2 Peru
telematic.
com.pe
1.2 %
9 200.60.36.207 2 Peru
nuevavisio
n.com.pe
1.2 %
10 201.230.162.149 2 Peru
cardiovasc
ulardelpac
ifico.com
1.2 %
11 200.37.28.35 2 Peru
1.2 %
12 200.48.11.15 2 Peru
1.2 %
13 190.43.251.99 2 Peru
1.2 %
14 190.81.54.66 2 Peru
1.2 %
15 64.76.95.6 1 Peru
winet.com.
pe
0.6 %
16 64.76.131.213 1 Peru
viaperu.co
m
0.6 %
17 64.76.131.204 1 Peru
viaperu.co
m
0.6 %
18 64.76.131.232 1 Peru
viaperu.co
m
0.6 %
19 64.76.131.239 1 Peru
viaperu.co
m
0.6 %
20 200.37.27.145 1 Peru
viabcp.com
0.6 %
21 200.62.137.53 1 Peru
vainsa.com
0.6 %
22 200.37.59.94 1 Peru
unired.net
.pe
0.6 %
23 200.62.154.238 1 Peru
trilce.edu
.pe
0.6 %
24 200.37.73.87 1 Peru
todallanta
.com
0.6 %
25 200.48.36.5 1 Peru
terra.com.
pe
0.6 %
26 200.62.176.2 1 Peru
telmex.com
.pe
0.6 %
27 200.60.150.98 1 Peru
tabernero.
com
0.6 %
28 200.60.37.50 1 Peru
star.com.p
e
0.6 %
29 200.106.30.204 1 Peru
speedy.net
.pe
0.6 %
30 201.240.78.36 1 Peru
speedy.net
.pe
0.6 %
31 200.121.215.28 1 Peru
speedy.net
.pe
0.6 %
32 201.230.165.147 1 Peru
soportelin
ux.net
0.6 %
33 200.48.132.164 1 Peru
segurospac
ifico.com.
pe
0.6 %
34 200.62.230.72 1 Peru
samconet.p
e
0.6 %
35 161.132.7.132 1 Peru
rcp.net.pe
0.6 %
36 161.132.253.26 1 Peru
rcp.net.pe
0.6 %
37 161.132.7.14 1 Peru
rcp.net.pe
0.6 %
38 161.132.253.18 1 Peru
rcp.net.pe
0.6 %
39 190.12.73.2 1 Peru
radiolaluz
.com
0.6 %
40 200.60.94.55 1 Peru
punto-web.
com
0.6 %
41 200.16.1.206 1 Peru
pucp.edu.p
e
0.6 %
42 200.48.84.54 1 Peru
polinsumos
.com
0.6 %
43 216.244.147.48 1 Peru
plazalimas
ur.com
0.6 %
44 201.230.29.131 1 Peru
petramas.c
om
0.6 %
45 200.62.177.139 1 Peru
peruturism
o.com
0.6 %
46 200.62.161.170 1 Peru
perupima.c
om
0.6 %
47 200.37.59.73 1 Peru
perupetro.
com.pe
0.6 %
48 200.48.121.211 1 Peru
pentagrama
.com
0.6 %
49 200.62.227.8 1 Peru
oit.org.pe
0.6 %
50 200.60.157.52 1 Peru
munizlaw.c
om.pe
0.6 %
51 200.48.241.146 1 Peru
multifondo
s.com.pe
0.6 %
52 200.37.120.30 1 Peru
minedu.gob
.pe
0.6 %
53 200.62.139.18 1 Peru
metusa.com
0.6 %
54 190.81.3.130 1 Peru
masal.org.
pe
0.6 %
55 200.60.153.187 1 Peru
lumenong.o
rg
0.6 %
56 200.37.5.10 1 Peru
llorenteyc
uenca.com
0.6 %
57 200.37.116.38 1 Peru
jaamsa.com
0.6 %
58 64.76.106.115 1 Peru
intradevco
.com
0.6 %
59 200.60.104.35 1 Peru
infarmasa.
com
0.6 %
60 216.244.172.137 1 Peru
ilatintrav
el.com
0.6 %
61 200.121.170.41 1 Peru
idom.pe
0.6 %
62 200.62.228.11 1 Peru
gruponuevo
mundo.com.
pe
0.6 %
63 200.60.54.210 1 Peru
grupoinca.
com
0.6 %
64 190.41.2.8 1 Peru
grupoatene
a.com
0.6 %
65 201.230.162.201 1 Peru
gramobier.
com
0.6 %
66 216.244.172.182 1 Peru
go2peru.co
m
0.6 %
67 200.31.104.164 1 Peru
free.com.p
e
0.6 %
68 200.60.37.34 1 Peru
frankyandr
icky.com
0.6 %
69 190.12.66.202 1 Peru
foscecmi.c
om
0.6 %
70 200.48.226.73 1 Peru
fjra.es
0.6 %
71 69.13.66.44 1 Peru
encicloped
iacatolica
.com
0.6 %
72 200.37.63.70 1 Peru
elperuano.
com.pe
0.6 %
73 200.60.81.180 1 Peru
eannetperu
.org
0.6 %
74 190.81.111.179 1 Peru
e-business
factory.co
m.pe
0.6 %
75 200.37.59.72 1 Peru
denperu.co
m.pe
0.6 %
76 200.60.34.130 1 Peru
costadelso
lperu.com
0.6 %
77 190.81.26.72 1 Peru
costadelso
lperu.com
0.6 %
78 200.60.54.219 1 Peru
colca-lodg
e.com
0.6 %
79 200.37.59.122 1 Peru
clinicader
eumatismo.
com
0.6 %
80 216.244.164.228 1 Peru
celima.com
.pe
0.6 %
81 190.81.123.163 1 Peru
ccrlatam.c
om
0.6 %
82 200.37.189.163 1 Peru
cbc.org.pe
0.6 %
83 216.244.157.195 1 Peru
buenaventu
ra.com.pe
0.6 %
84 216.244.156.194 1 Peru
blmblegal.
com
0.6 %
85 190.81.40.21 1 Peru
bhlcom.com
0.6 %
86 216.244.154.201 1 Peru
bancomerci
o.com.pe
0.6 %
87 190.41.10.214 1 Peru
aschemical
.com
0.6 %
88 190.81.28.178 1 Peru
alpaca111.
com
0.6 %
89 200.60.54.216 1 Peru
agroinca.c
om
0.6 %
90 200.62.145.199 1 Peru
adexdatatr
ade.com
0.6 %
91 69.13.66.46 1 Peru
aciprensa.
com
0.6 %
92 69.13.66.45 1 Peru
acidigital
.com
0.6 %
93 200.62.143.244 1 Peru
0.6 %
94 190.187.35.114 1 Peru
0.6 %
95 161.132.253.20 1 Peru
0.6 %
96 200.60.23.85 1 Peru
0.6 %
97 216.244.147.36 1 Peru
0.6 %
98 216.244.181.110 1 Peru
0.6 %
99 200.4.200.160 1 Peru
0.6 %
100 200.37.27.144 1 Peru
0.6 %